Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE FOUNDATION

THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE FOUNDATION

Prof. Maria Beisert
Prof. Barbara Darewicz
Prof. Romuald Dębski
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz
Prof. Artur Mamcarz
Prof. Tomasz Paszkowski
Prof. Monika Płatek
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prof. Bogdan Wojciszke
Prof. Marcin Wojnar
Prof. Henryk Zieliński