Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Rada i zarząd fundacji

Rada Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza

Przewodniczący Rady Fundacji
Romuald Kirstein - lekarz specjalista ginekolog, położnik, seksuolog. Od 1981roku pracuje w Kościerzynie, od 1990 roku prowadzi prywatną praktykę lekarską. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Posiadacz wielu certyfikatów dokumentujących ciągłe doskonalenie zawodowe.

Członek Rady Fundacji
Jerzy Celer - lekarz specjalista seksuolog, ginekolog położnik z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz udziela porad w prowadzonej praktyce prywatnej. Uczestnik licznych konferencji, sympozjów i kongresów. Posiadacz wielu certyfikatów dokumentujących ciągłe doskonalenie zawodowe.

Członek Rady Fundacji
Roman Karnowski - Roman Karnowski - lekarz specjalista seksuolog, psychiatra, certyfikowany terapeuta uzależnień. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (PTMS) – członek zarządu PTMS na drugą kadencję. Członek Europejskiego i Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Konsultant wojewódzki z dziedziny seksuologii województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarząd Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza

Prezes Zarządu
Andrzej Depko - doktor nauk medycznych, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, biegły sądowy z zakresu seksuologii.

  

Wiceprezes Zarządu
Marta Mackiewicz – radca prawny, specjalizująca się w sprawach cywilnych, handlowych i korporacyjnych. Od 2009 roku wykonuje zawód w ramach międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges. Jest członkinią zarządu Fundacji Gender Center, której przedmiotem działalności jest promowanie zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a także  innych grup społecznych w sferze politycznej, publicznej i artystycznej oraz podejmowanie  działań społecznych i edukacyjnych na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię itp. W ramach inicjatyw podejmowanych przez Fundację Gender Center współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz wykładowcami/czyniami IBL PAN oraz UW

  

Sekretarz Zarządu
Janusz Demetraki-Paleolog – lekarz specjalista ginekolog, seksuolog, pracuje w zawodzie od 35 lat, aktualnie prowadzi praktykę w Pawłowicach.Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Posiadacz wielu certyfikatów dokumentujących ciągłe doskonalenie zawodowe. Organizator wielu akcji promujących zdrowie seksualne w szkołach, radiu i telewizji

Skarbnik Zarządu
Zofia Jolanta Wieczerzak - lekarz specjalista II-go stopnia ginekologii-położnictwa i seksuologii. Od 29 lat pracuje w Lublinie, od 20 prowadzi prywatną praktykę lekarską.
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Posiada liczne certyfikaty dokumentujące ciągłe doskonalenie zawodowe, w tym certyfikat GCP.
Na terenie swego makroregionu współpracuje z lokalną prasą, radiem i telewizją promując zdrowie. Organizatorka wielu akcji promujących zdrowie seksualne, w których pacjenci mogli uzyskać nieodpłatnie fachową pomoc.

Członek Zarządu
Zbigniew Raj - lekarz specjalista II-go stopnia ginekologii-położnictwa i seksuologii. Od 24 lat pracuje w Lublinie, od 20 prowadzi prywatną praktykę lekarską.
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Posiada liczne certyfikaty dokumentujące ciągłe doskonalenie zawodowe, w tym certyfikat GCP.
Na terenie swego makroregionu współpracuje z lokalną prasą, radiem i telewizją promując zdrowie. Organizator wielu akcji promujących zdrowie seksualne, w których pacjenci mogli uzyskać nieodpłatnie fachową pomoc.