Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - O fundacji

O fundacji

Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza jest niezależną, pozarządową, instytucją typu non profit, działającą od 2008 r powołaną do upowszechniania wiedzy o znaczeniu seksualności dla zdrowia społeczeństwa.


Swoją misję Fundacja realizować będzie poprzez promowanie i inicjowanie oraz materialne wspieranie działalności naukowej, medycznej, oświatowej, dziennikarskiej, wydawniczej, prawnej na rzecz zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich i społeczeństw a także organizatorskiej, innowacyjnej i gospodarczej mającej na celu popularyzowanie i realizowanie zadań Fundacji.


Bardzo ważnym elementem działania Fundacji będą akcje społeczne, uświadamiające znaczenie udanego życia seksualnego i kreowanie mechanizmów motywujących do poszukiwania pomocy u specjalistów, gdy takie problemy się pojawią.

W swojej działalności Fundacja:
•    jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
•    nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków w zakresie organizowania i wspomagania inicjatyw prozdrowotnych;
•    odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje przedsięwzięcia i idee promocji zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;
•    nadzoruje i organizuje programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych i zawodowych wiedzy na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;
•    organizuje specjalistyczne szkolenia dla środowiska medycznego z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych jak również szeroko rozumianej tematyki zdrowia seksualnego wśród społeczeństwa;
•    prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o zdrowiu seksualnym społeczeństwa oraz stanowiące podstawę projektowanych działań;
•    pozyskuje środki materialne na powyższą działalność.