Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego

09-07-2008


Problematyka seksualności należy do dziedzin postponowanych przez medycynę w Polsce. Dlatego, m. in. Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego zainicjowała trwającą od kwietnia kampanię „Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego”. Organizatorzy mają nadzieję, że uda im się uświadomić zarówno lekarzom, jak i całemu społeczeństwu, iż zaburzenia zdrowia seksualnego mają niebagatelny wpływ na większość sfer naszego życia, m. in. kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne, a także relacje społeczne.

Zaburzenia dotyczące seksualności są schorzeniami czysto medycznymi, ale w naszym kraju wciąż wielu ludzi traktuje je jako kwestie związane z moralnością. Niedomagania w sferze seksualnej stanowią powód do ośmieszania i obniżania wartości człowieka. Zdaniem seksuologa prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, Polacy nie umieją rozmawiać o kwestiach intymnych, seks wciąż dla wielu stanowi tabu, nieprzekraczalną barierą jest tu tradycja i niewłaściwe wychowanie. Tymczasem, wizyta u seksuologa nie powinna wiele różnić się od wizyt u lekarzy innych specjalności. Warto pozbyć się wstydu i poszukać pomocy u specjalisty.

 

Celem opisywanej kampanii jest także dostrzeżenie problemu seksualności osób niepełnosprawnych. „Realizacja potrzeb seksualnych, własnej seksualności, nie jest dla osób niepełnosprawnych przywilejem, ale prawem”, mówi prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Program obejmuje też zatem działania skierowane do osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

W 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia rekomendowała Powszechną Deklarację Praw Seksualnych. Seksualność pojmowana jest w Deklaracji jako integralna część każdej istoty ludzkiej, ukształtowana w wyniku wzajemnych relacji między osobą a strukturami społecznymi oraz uniwersalne prawo człowieka. Na tym oparta jest idea Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego

 

W ramach Programu odbędą się: cykl szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu, wspólne projekty realizowane z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych oraz konkurs dla na plakat pod hasłem "Seks to zdrowie. Dbajmy o nie!".


oprac.: Joanna Papiernik / Senior.pl

http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,Ogolnopolski-Program-Zdrowia-Seksualnego,4213.html