Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Edukacja seksualna do szkół

Edukacja seksualna do szkół

20 stycznia, podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego Fundacja Dzieci Niczyje przystąpiła do Porozumienia na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole, zrzeszającego organizacje, instytucje i osoby przekonane o tym, że każdy polski uczeń powinien mieć w szkole dostęp do nowoczesnej edukacji seksualnej. 
 

Na chwilę obecną w Porozumienie zaangażował się również Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Gender Studies UW, Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton”, Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego (Londyn), Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt", Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ponadto przystąpili do niego: dr Andrzej Depko, dr Alicja Długołęcka, prof. Zbigniew Izdebski, prof. Stanisław Obirek, dr Grzegorz Południewski, prof. Zbigniew Lew Starowicz i prof. Magdalena Środa. Porozumienie ma charakter otwarty i mogą przystąpić do niego inne podmioty.

 

W porozumieniu czytamy, że istnieje konieczność „wypracowania i wprowadzenia rozwiązań systemowych gwarantujących powszechny i obowiązkowy, dostosowany do wieku dostęp do wiedzy z zakresu seksualności człowieka oparty na międzynarodowych standardach praw człowieka wypracowanych przez ONZ, WHO i Konwencję o Prawach Dziecka”.

 

-  Państwo ma obowiązek dostarczyć wiedzy na temat edukacji seksualnej, ale w szkołach nie ma takiego

przedmiotu, a Ministerstwo Edukacji udaje, że problemu nie ma i jest głuche na nasze postulaty – mówiła Wanda Nowicka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

 

Brak powszechnej, obowiązkowej edukacji seksualnej powoduje, że państwo nie jest zainteresowane przygotowaniem odpowiednio wykwalifikowanej oraz odpowiednio licznej kadry, dlatego w szkołach brakuje osób przygotowanych do podejmowania kompetentnych interwencji w sytuacjach koniecznych – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

 

-   Z naszych rozmów z młodzieżą wynika, że ich wiedza na temat edukacji seksualnej jest bardzo mała. Tylko

podczas ubiegłorocznych wakacji zgłosiło się do nas 15 nieletnich dziewczyn w ciąży – mówiła Aleksandra Józefowska z Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”.

 

-   Jako lekarze w praktyce spotykamy się z efektami wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie. Ciąż u nieletnich

kobiet stale przybywa– dodawał dr Tomasz Leonowicz, sekretarz Zarządu Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego.

 

-   Politycy od lat ignorują ten temat – mówiła natomiast prof. Magdalena Środa, etyk. – Dzisiaj młodzież ma łatwy

dostęp w Internecie do stron zawierających treści pornograficzne, a nie ma podstaw edukacji seksualnej w szkole.

 

W imieniu Fundacji Dzieci Niczyje Maria Keller-Hamela mówiła o konieczności poruszania w szkole problematyki wykorzystywania seksualnego i przemocy rówieśniczej. Niezbędne jest zarówno zapobieganie tym zjawiskom poprzez odpowiednią edukację, jak i dotarcie do dzieci doświadczających tego rodzaju krzywdzenia.

 

http://www.fdn.pl/?t=0&c=543