Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Chcą uczyć Polaków jak rozmawiać o seksie

Chcą uczyć Polaków jak rozmawiać o seksie


awe, PAP
2008-05-03, ostatnia aktualizacja 2008-05-03 11:25


Polacy niechętnie rozmawiają o życiu intymnym, a problematyka seksualności od wielu lat znajduje się na uboczu zagadnień, którymi zajmuje się medycyna w naszym kraju - oceniają pomysłodawcy Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego.

 

Celem Programu Zdrowia Seksualnego - akcji organizowanej m.in. przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego, która trwa od kwietnia - jest edukowanie oraz uświadamianie lekarzom i opinii publicznej wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka, w tym na ogólną kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne.

 

Kampanii medialnej towarzyszą szkolenia skierowane do lekarzy. Do programu włączyli się eksperci - seksuolodzy, socjolodzy, psycholodzy, lekarze pierwszego kontaktu.


-  Chcemy uświadomić lekarzom, iż dla ich pacjentów ważna jest nie tylko długość życia, ale również jego jakość,

zaś pacjentom - że obecność wielu chorób nie wyklucza możliwości cieszenia się swoją intymnością w związku - mówił seksuolog dr Andrzej Depko.

 

Lew - Starowicz: Polacy nie potrafią rozmawiać o seksie

Seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że brak edukacji seksualnej oraz niewłaściwa edukacja seksualna to najczęściej spotykane przyczyny zaburzeń seksualnych, a także zagrożenie dla zdrowia seksualnego i udanych relacji partnerskich. Jego zdaniem Polacy nie potrafią rozmawiać o swoim życiu intymnym, a barierą w rozmowie o seksualności są głównie tradycja i złe wychowanie.

Wagę życia seksualnego dla osób niepełnosprawnych podkreślił prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. - Realizacja potrzeb seksualnych, własnej seksualności, nie jest dla osób niepełnosprawnych przywilejem, ale prawem - zaznaczył.

 

"Seks to zdrowie. Dbajmy o nie!"

W 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia rekomendowała Powszechną Deklarację Praw Seksualnych. Seksualność pojmowana jest w Deklaracji jako integralna część każdej istoty ludzkiej, ukształtowana w wyniku wzajemnych relacji między osobą a strukturami społecznymi oraz uniwersalne prawo człowieka. Na tym oparta jest idea Programu.

 

Zaplanowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego działania skierowane są zarówno do środowiska medycznego, jak i do pacjentów. Program przewiduje m.in. cykl szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu, wspólne projekty realizowane z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych oraz konkurs dla artystów plastyków na plakat społeczny pod hasłem "Seks to zdrowie. Dbajmy o nie!". Nadesłane prace staną się elementem kampanii i będzie je można obejrzeć w kilku miastach Polski.

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5176013.html