Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - Wpływowy sex

Wpływowy sex

 

Problematyka seksualności od wielu lat znajduje się na uboczu zagadnień, którymi zajmuje się medycyna w naszym kraju. Celem Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego - akcji organizowanej m.in. przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego, która trwa od kwietnia - jest edukowanie oraz uświadamianie lekarzom i opinii publicznej wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka, w tym na ogólną kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne.

 

Problematyka seksualności od wielu lat znajduje się na uboczu zagadnień, którymi zajmuje się medycyna w naszym kraju. Celem Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego - akcji organizowanej m.in. przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego, która trwa od kwietnia - jest edukowanie oraz uświadamianie lekarzom i opinii publicznej wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka, w tym na ogólną kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne.

Seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że brak edukacji seksualnej oraz niewłaściwa edukacja seksualna to najczęściej spotykane przyczyny zaburzeń seksualnych, a także zagrożenie dla zdrowia seksualnego i udanych relacji partnerskich. Jego zdaniem Polacy nie potrafią rozmawiać o swoim życiu intymnym, a barierą w rozmowie o seksualności są głównie tradycja i złe wychowanie.

Problemy seksualne należy traktować tak samo, jak objawy choroby i udać się po poradę medyczną do seksuaologa. Zaburzenia w sferze seksualnej, stanowią schorzenie typowo medyczne. W naszej kulturze przez wielu ludzi kategoryzowane także moralnie, bywają powodem do ośmieszania i obniżania wartość człowieka.

Lekarz seksuolog jest tym specjalistą, który oprócz niezbędnej, typowo medycznej wiedzy, wykazuje się również znajomością psychologii, socjologii, etyki, a często również pedagogiki i filozofii. Pacjent cierpiący z powodu zaburzeń seksualnych wymaga czasochłonnej terapii, zatem przebieg wizyty i podejście lekarza do pacjenta różni się od tych wizyt, które znamy z gabinetów lekarzy innych specjalizacji.

Program zwraca też uwagę na życie seksualne osób niepełnosprawnych - Realizacja potrzeb seksualnych, własnej seksualności, nie jest dla osób niepełnosprawnych przywilejem, ale prawem - mówi prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Organizatorzy przekonują, że każdy z nas ma prawo do szczęścia, na które składa się m.in. możliwość czerpania radości z życia erotycznego. Prawo to mają także osoby niepełnosprawne. Dlatego w ramach programu zaplanowane zostały działania skierowane do osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia rekomendowała Powszechną Deklarację Praw Seksualnych. Seksualność pojmowana jest w Deklaracji jako integralna część każdej istoty ludzkiej, ukształtowana w wyniku wzajemnych relacji między osobą a strukturami społecznymi oraz uniwersalne prawo człowieka. Na tym oparta jest idea Programu.

Zaplanowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego działania skierowane są zarówno do środowiska medycznego, jak i do pacjentów. Program przewiduje m.in. cykl szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu, wspólne projekty realizowane z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, rozpowszechnienie materiałów informacyjnych oraz konkurs dla na plakat pod hasłem "Seks to zdrowie. Dbajmy o nie!". Nadesłane prace staną się elementem kampanii i będzie je można obejrzeć w kilku miastach Polski.

Organizatorem programu jest firma Polpharma SA. - producent m.in. polskiego leku generycznego na potencję.
 

Nazwa kampanii    Sex to zdrowie
Hasła kampanii    Sex to zdrowie, dbajmy o nie
Kategoria ogólna    Promocja zdrowia

Czas    20.04.2008 -
Kraj/kraje    Polska
Zasięg ogólny    Ogólnopolski
Nadawca    Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego
Adresaci    Środowisko medyczne, pacjenci
Media    Plakaty, ulotki, broszury, internet


Materiał zamieszczony na stronie internetowej portalu kampaniespołeczne.pl