Redirecting Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego - 10 Przemoc seksualna

10 Przemoc seksualna

CO TO JEST PRZEMOC SEKSUALNA

ImagePrzemoc seksualna jest definiowana jako zachowanie zmierzające do zaspokojenia potrzeby seksualnej przez sprawcę. W przemocy uczestniczy sprawca i ofiara. Sprawca wymusza na swojej ofierze uległość seksualną, świadomie czyniąc jej krzywdę. Ofiara natomiast boi się sprawcy. Jest on dla niej prześladowcą.


    Przemoc seksualna nie oznacza wyłącznie oddziaływania za pomocą siły na ofiarę celem wymuszenia jej uległości. Sprawca może oddziaływać nie tylko na ciało ofiary, ale również na jej psychikę. W konsekwencji ofiara ulega agresorowi.


    Pojęcia: przemoc seksualna, wykorzystanie seksualne, molestowanie seksualne, są synonimami funkcjonującymi w społeczeństwie na określenie zachowań, które opisuje kodeks karny jako przestępstwa seksualne.


    Polski kodeks karny ujednolica kwestię nazewnictwa. W rozdziale XXV poświęconym przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności ustawodawca zawarł opis wszystkich zachowań seksualnych karnie zabronionych i zagrożonych sankcjami karnym. Do przestępstw seksualnych opisanych w kodeksie karnym zalicza się:
- wykorzystywanie seksualne dzieci,
- kazirodztwo,
- zgwałcenie,
- molestowanie seksualne,
- zabójstwa na tle seksualnym.


   Z perspektywy medycznej z przestępstwem seksualnym mamy do czynienia wówczas, gdy zachowanie przestępcze motywowane było chęcią zaspokojenia popędu płciowego. Czasami u podłoża zachowań seksualnych mogą leżeć motywy pozaseksualne, np.: zemsta, chęć ukarania (w subkulturze więźniów).


   Przemoc seksualna spotykana jest we wszystkich środowiskach, najczęściej występuje jednak (jest wykrywana) w najniższych warstwach społecznych, u ludzi o niskim poziomie wykształcenia i dochodów. Przedstawiciele wyższych klas społeczno-ekonomicznych skuteczniej ukrywają zjawiska patologiczne; w grupie tej rzadziej dochodzi do ujawnienia przestępstw, gdyż zazwyczaj oznacza to utratę dotychczasowej pozycji, degradację społeczną. Inteligentni, zamożni sprawcy sprawniej manipulują swoimi ofiarami, skuteczniej je zastraszają i uzależniają w sferze psychicznej i materialnej.

 

   Do najczęściej spotykanych formy przemocy seksualnej zaliczamy następujące zachowania:
1/ wymuszanie pożycia seksualnego,
2/ wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych (np.: seksu oralnego, analnego itd.),
3/ wymuszanie seksu z osobami trzecimi,
4/ sadystyczne formy współżycia seksualnego,
5/ zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych,
6/ zmuszanie do przyglądania się współżyciu seksualnemu osób trzecich,
7/ podejmowanie współżycia seksualnego z osobą poniżej 15 lat,
8/ obnażanie lub onanizowanie się przy kimś bez jego zgody,
9/ ocieranie się o kogoś w miejscu publicznym w celu zaspokojenia potrzeby seksualnej,
10/ podglądanie osób w sytuacjach intymnych,
11/ zmuszanie do współżycia seksualnego w obecności dzieci,
12/ współżycie seksualne z osobami spokrewnionymi,
13/ podejmowanie jakichkolwiek zachowań seksualnych przez osobę dorosłą z osobami poniżej 15 roku życia,
14/ wykorzystywanie stanowiska służbowego do wymuszenia czynności seksualnych,
15/ kontrolowanie antykoncepcji,
16/ zmuszanie do prostytucji lub jakichkolwiek czynności seksualnych celem uzyskania korzyści majątkowych dla siebie lub kogoś innego.